Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi de, yeterli oranda ve kalitede mesleki eğitimini tamamlamış personel ediniminde yaşanan sıkıntılardır. İşte bu sebeple mesleki eğitim aldırılmasına ve mesleki eğitimini tamamlamış personel çalıştırılması daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. Mesleki eğitim temin etme zorunluluğunu taşıyan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer...

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Deniz Aras Mesleki Eğitim ünvanı ile Mesleki Eğitim ve Sertifikalandırma konusunda yetkili bir kurumdur. Deniz Aras Mesleki Eğitim Kurumları olarak projelerimize başladığımız 20.03.2009 tarihinden itibaren, 6331 sayılı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan 101.490 kişiye...